O Fundacji Zamek Leśna Skała

Założenie Fundacji

Zamek Leśna Skała w Szczytnej zostaje objęty opieką fundacji

Główne cele fundacji to m.in.:

opieka nad obiektami zabytkowymi i sakralnymi,

w szczególności zamkami, dworami, pałacami, zabytkowymi założeniami parkowymi, miejscami kultu oraz innymi budowlami świadczącymi o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków w Polsce i na świecie;

ochrona, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja

i rewitalizacja tych obiektów;

ochrona krajobrazu kulturowego

oraz środowiska przyrodniczego wybranych regionów historycznych;

działalność kulturalna

popularyzacja i promocja obiektów zabytkowych

i sakralnych oraz ich okolic;

dokumentowanie i pogłębianie wiedzy

o obiektach zabytkowych i sakralnych oraz ich okolicach, pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej;

W 2019r. opieką fundacji został objęty

Zamek Leśna Skała w Szczytnej. Od tego czasu dzięki prężnemu zespołowi podjętych zostało szereg działań mających na celu udostępnienie obiektu dla odwiedzających, otwarcie punktu gastronomicznego, pozyskanie funduszy na prace renowacyjne, remontowe obiektu itp.

Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży biletów wstępu

przeznaczone są na remont, renowację, rewaloryzację kompleksu zamkowego.

I Ty możesz wesprzeć nasze działania

i przyczynić się do przywrócenia dawnego blasku temu cudownemu miejscu.

Dołącz do naszego zespołu i działaj razem z nami lub zakup przysłowiową „cegiełkę” wpłacając datek na odbudowę na konto Fundacji Zamek Leśna Skała nr: 26 1050 1908 1000 0090 8051 4418.

zamek-lesna-skala-logo

Zamek Leśna Skała

ul. Zamkowa 8, 57-330 Szczytna

fundacja.zls@gmail.com

Tel.  883-466-866

Fundacja Zamek Leśna Skała

26 1050 1908 1000 0090 8051 4418.